Oğlumun Testisleri Sağlıklı Mı?

Bakec

New member
Erkek çocuklarda en sık karşılaşılan testise ilişkin patolojiler, inmemiş testis (testisin torbada olmaması), hidrosel (Su Fıtığı) ve varikoseldir.

İNMEMİŞ TESTİS

Çocuk ürolojisinde en sık karşılaştığımız hastalıklardandır. Vaktinde doğmuş bir bebekte %3, 1 yaş civarında %1 görülür. %10-25 oranında iki taraflı görülebilir. 37. Haftadan evvel doğan ve p>
Evvelden olağan olan çocuklarda 2 yaş ve 8-10 yaş civarında kazanılmış inmemiş testis olaylarına rastlanılır. İnmemiş testislerin %80’ i elle hissedilir iken %20 si hissedilmez. Hissedilmeyen bu testislerin %20 si anestezi altında elle hissedilirken, geri kalanları karın ortasında olağan yahut olması gerekenden küçüktür.

Testis Torbaya İnmemiş İse Ne olur?

Testis inmeyince Testosteron salınımından sorumlu Leydig Hücre sayısı ve sperm oluşumunda kıymetli yeri olan seminifer tübül boyutları azalır. Bu testisler 2-4 derece ekstra sıcaklığa maruz kaldığından testisin üstte kaldığı her ay için sperm oluşumundan sorumlu germ hücrelerinin %2 si ziyan görürken, Testosteron üretiminden sorumlu Leydig hücrelerin %1 i kaybedilir.

Tek taraflı inmemiş testislerde Testosteron üretimi devam eder ve bu çocuklar ergenliğe girer, öbür testis fertilite konusunda etkilenmiş olanın nazaranvini üstlenir. İki taraflı inmemiş testislerde gecikmiş tedavi önemli kısırlık niçinidir.

İki taraflı inmemiş testisi olan ameliyat olmayan hastaların hepsi azospermik (Spermiyogramda sperm hücresi yok iken) ameliyat olanların %20 sinde sperm parametreleri olağandır. Tedavi ne kadar erken olduksa sperm parametreleri ve testiste büyüme ona göre daha yeterli olmaktadır.

Testisi kimi vakit Torbada kimi vakit Üstte Görüyorum

Bu duruma retraktil testis (halk içinde utangaç testis) denilir. Kremester kaslarının çok aktif olması sorumlu tutulur. Bu testislerin %10-50’ si ezkaza inmemiş testis tanısı alır. Retraktil testislere yıllık takip önerilir. Bunların yaklaşık %30 u üç yıl ortasında inmemiş testis haline gelip cerrahi muhtaçlığı doğabilir.

İnmemiş Testis Ameliyat Olmaz İse Ne Olur

İnmemiş testisi olan çocuklar aşağıdaki niçinlerden dolayı ameliyat olmak zorundadır;


  • Kısırlık


  • Testis Kanseri


  • Fıtık


  • Testis Torsiyonu


  • Kozmetik-Psikolojik niye
HİDROSEL

Skrotumda (testislerin ortasında bulunduğu torba) ağrısız sıvı toplanmasıdır. Bebek anne karnındayken testisler oluşumları sırasında bebeğin karın boşluğundandır. Doğuma yakın skrotuma inişini tamamlar, karın içi boşluğu ile olan temasını kapatırlar. Hidroselde testisler skrotuma inse de bu temas kapanmaz. Vakit zaman karın ortasından sıvı skrotuma girer ve özelikle günün ilerleyen vakit içinderında skrotum boyutunda artış olur. Şayet ilişki küçükse buna yalnızca skrotumda sıvı toplanması eşlik eder, irtibat geniş ise ince bağırsaklar buradan geçebilir ve fıtığa yol açar.

Tanısı fizik muayene ve gerektiğinde ultrason eşliğinde temalır.

Tedavisi Nedir

Genelde birinci bir yıl ortasında tabiatıyla kaybolur. Bu niçinle hidrosel ile doğan bebekler çabucak ameliyat edilmez ve takip edilir. daha sonrasında skrotal şişlik azalmıyor ve kaybolmuyorsa cerrahi tedavi planlanır. Bu genelde 12-18 aylar daha sonrasında yapılır.

Ameliyat Sıkıntı mudur?

Cerrahisi genel anestezi altında inguinal bölgeden 2 cm’lik bir kesi ile gerçekleştirilen günübirlik bir süreçtir.

VARİKOSEL

Varikosel testisten gelen toplar damarların genişlemesi olarak tanımlanmaktadır. Ergenlikte yaklaşık %15 oranında saptanır ve testiste ilerleyici hasara niye olabilir. Erkek kısırlık niçinleri ortasında cerrahi ile düzeltilebilen niçinlerin başında gelmektedir.
İleriki yaşlarda kısırlık niçiniyle başvuran adamların %20-30 unda varikosel vardır.
Varikosel neye sebep olur

Testiste sıcaklık artışı, kâfi oksijen olmaması, böbrek ve adrenal bezdeki ziyanlı hususların testise reflüsü, ROS ve Oksidatif Gerilim niçiniyle testiste küçülme ve kısırlığa sebep olabilir.

Tanısı Nasıl temalır
Ergenlik öncesi ve sırasında yapılan fizik muayene ile tanısı temalır.
3 derecede kıymetlendirilir.
1.Derece: Yalnızca ıkınma daha sonrası ele gelen genişlemiş testis damarları
2.Derece: Ayakta ıkınmadan ele gelen fakat dışarıdan fark edilmeyen damarlar.
3.Derece: Dışarıdan belirli olan damarlar.
Skrotal Doppler USG ile varikosel tanısı kanıtlanabilir ve hem de testis boyutları ölçülerek her iki testisteki farka nazaran risk faktörü tanımlanabilir.
Hastanın varikoseli olan tarafla başka taraftaki testisi içindeki boyut ve kıvam farkı değerlidir. Fizik muayenede 2 testis içinde kıvam farkı ve ölçümlerde iki testis içinde boyut farkı var ise hastanın infertilite açısından risk altında olduğunu gösterir.
 
Üst