Çocuklarda Gece Altını Islatma, Enürezis Nokturna

Bakec

New member
Gece altını ıslatma dünya çapında milyonlarca çocuğun yaşadığı bir sıhhat meselesidir. Şayet 5-6 yaşını bitirmiş bir çocuk gece uykusunda idrar kaçırıyorsa buna gece altını ıslatma (enürezis nokturna) denir. Bu yaştan evvel çocukların gece altını ıslatması olağan dışı bir durum olarak kabul edilmez.

Çocukların gündüz idrarı tutması ekseriyetle 4 yaşına kadar gerçekleşir, lakin gece idrarını tutması tipik olarak daha uzun sürer ve 5-6 yaşına gelene kadar idrar tutması pek beklenmez. 4 yaşında, yaklaşık her 3 çocuktan 1’i yatağını ıslatır, fakat bu, 6 yaşında yaklaşık 10’da 1’e düşer. Bunun niçini çocuklarda sinirsel (nörolojik) olgunluğun bu yaşta tamamlanmasıdır. Beş yaşındaki çocukların yaklaşık %15’inde gece altını ıslatma mevcuttur. Her yıl yaklaşık %15 azalarak 15 yaşında yaklaşık %1’e düşer.

Genelde gece altını ıslatma çocuğun büyümesinin ve gelişmesinin bir modülü kabul edilmektedir. Bu yüzden çocukların 6 yaşından evvel altını ıslatması kaygı kaynağı değildir, bu yaşlarda çocuk hala mesane denetimini geliştirme devrindedir.

Ne vakit doktora görünmeli? • Çocuk 6 yaşından daha sonra hala yatağını ıslatıyorsa


 • Çocuk gece kuruduktan aylar yahut yıllar daha sonra yatağını ıslatmaya başlarsa


 • Yatak ıslatmaya ile bir arada idrarda yanma, ağrı, kanama(pembe yahut kırmızı idrar) olağandışı susama, kabızlık yahut uykuda horlama eşlik ediyorsa.


 • İdrarla birlikte dışkı da kaçırıyorsa


 • Gece ıslatması ile birlikte gündüz kaçırması da oluyorsa
Bu bilgiler ışığında gece altını ıslatan çocuklar şöyle gruplandırılabilir:


 • Yalnızca gece ıslatması olan çocuklar: Eşlik eden öteki durumlar yok yalnızca gece idrar kaçırıyorsa buna saf-enürezis nokturna denir.


 • Kompleks gece ıslatması olan çocuklar: Gece ıslatmasına eşlik eden; gündüz idrar kaçırması, ansızın sıkışarak tuvalete gitmesi/tuvalete yetişemeden idrarını kaçırması, kesik kesik işemesi, işerken ıkınması, dışkı kaçırması ve devamlı kabızlık üzere birtakım şikayetleri varsa buna tek başına olmayan-kompleks gece ıslatması(enürezis nokturna) denir.

Altını ıslatan çocukların gruplandırması şöylekide yapılabilir: • Birincil altını ıslatma(primer enürezis nokturna): Primer enürezis, çocuk gece idrar denetimini hiç bir vakit kazanamamış olmasını söz eder,


 • İkincil altını ıslatma (Sekonder enürezis nokturna): Sekonder enürezis ise, çocuğun 5 yaşını bitirdikten daha sonra en az 6 aylık bir kuru devri olduğunu, yani çocuk kuruduktan aylar ve yıllar daha sonra tekrar idrar kaçırmasını söz etmektedir. Bu tip hastalarda ruhsal faktörlerin ön planda olabileceği bilindiğinden bu ayırımın da dikkatli bir biçimde yapılması gereklidir.
Gece Altını Islatma niçinleri Nelerdir?

Yatak ıslatmanın kesin sebebi bilinmemektedir, fakat çeşitli niçinlerin gece ıslatmasında rol oynadığı bilinmektedir. Bu faktörler şunlar olabilir: Birinci üçü gece ıslatmanın temel faktörü sayılmaktadır.


 • Küçük kapasiteli ve çok faal mesane: Çocuğun mesanesi gece üretilen idrarı tutacak ve depolayacak kadar kapasitesi gelişmemiş ve/veya mesanede uygun olmayan kasılmalar olabilir. İdrar kaçıran çocuklarda uykudaki işlevsel mesane kapasitesinde bir azalma yahut mesanenin gece çok aktivitesi altını ıslatan çocuklarda altta yatan temel faktörlerden biridir.


 • Mesanenin dolduğunu hissetmemek: Mesaneyi denetim eden sonların tam olgunlaşmamış yahut olgunlaşması yavaşsa, dolu bir mesane çocuğu uyandıracak ölçüde bir ihtar vermiyor olabilir, ki bu bilhassa uyku derinliği fazla olan çocuklarda ön plandadır.


 • Hormon dengesizliği: Olağanda gece idrar üretimi gündüze nazaran yarı yarıya daha azdır, ve bu beyin tabanından(hipofizden) gece salgılanan ADH(antidiüretik hormon) isimli hormon tarafınca sağlanmaktadır. Bu hormonun olmaması, yetersiz yahut uygunsuz salgılanması gece de gündüz üzere idrar üretimi olur. Bu da gece işemelerine niye olabilmektedir.


 • İdrar yolu enfeksiyonu: İdrar yolu enfeksiyonları çocuğun idrarını denetim etmesini zorlaştırabilir. Bu hastalarda gece ıslatması yanında; gündüz vakti idrar kaçırma, sık idrara çıkma, idrarda kanama, ve idrar yaparken yanma eşlik edebilir.


 • Uyku apnesi ve teneffüs yolu tıkanıklıkları: İltihaplı ve büyümüş bademcikler, adenoid denilen geniz eti ve burun tıkanıklıkları üzere teneffüs yolu sorunları niçiniyle çocuğun teneffüsünün uyku sırasında kesintiye uğradığı bir durum olan obstrüktif uyku apnesi (geçici teneffüs durması) gece ıslatmasını bir sebebi olabilir. Bu hastalarda horlama görülebilir ve uyku kalitesi bozuk olduğu için gündüzleri yorgunluk ve uyuşukluk saptanabilir.


 • Şeker hastalığı: Daha evvel kuru olan çocukta, gece işemesi başladı ise bu şeker hastalığını birinci belirtisi olabilir. Şeker hastası olan çocuklarda ayrıyeten, fazlaca miktarda(hacim olarak) idrar çıkma, devamlı susuzluk hissi-fazlaca su içme, ve yemek iştahı uygun bulunmasına karşın kilo kaybı görülebilen öteki şikayetlerdir.


 • Kronik kabızlık: İdrar yapma/tutma ve dışkı yapma/tuma da tıpkı kaslar kullanılmaktadır. Uzun müddetli kabızlık olduğunda, bu kaslar fonksiyonsuz hale gelebilir ve geceleri yatak ıslatmaya katkıda bulunabilir.


 • İdrar yolunda yahut hudut sisteminde yapısal kusurlar: Az de olsa çocuğun nörolojik sistemindeki yahut üriner sistemdeki kusurlara bağlı gece ıslatma sorunu yaratabilir.
Gece Altını Islatma Risk Faktörleri Nelerdir?


Gece altını ıslatmanın risk faktörleri şunlardır:


 • Cinsiyet: Erkek çocuklarda, kız çocuklara nazaran iki kat fazla görülmektedir.


 • Gerilim ve tasa: Aileye yeni çocuk gelmesi, yeni bir okula başlamak yahut meskenden uzakta uyumak üzere gerilimli olaylar gece altını ıslatmayı tetikleyebilir.


 • Aile hikayesi: Çocuğun ebeveynlerinden biri yahut her ikisi çocukken yatağını ıslatmış olması, çocuklarının da yatağı ıslatma mümkünlüğünü yükselttiği bilinen bir gerçektir. Gece altını ıslatmanın altta yatan bir genetik temeli olduğu bilinmektedir, ve bu durumla alakalı çeşitli genler ortaya konmuştur.


 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Dikkat Eksikliği ve/veya Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarda yatak ıslatma daha yaygın bir biçimde görülmektedir, gece altını ıslatma sorunu için kesin bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir

Altını ıslatan çocukta beklenen ruhsal ve bedensel badireler şunlardır: Komplikasyonlar

Hudut bozucu olsa da, fizikî bir niye olmadan yatak ıslatma rastgele bir sıhhat riski pek oluşturmaz. birebir vakitte, altını ıslatan çocukta beklenen birtakım sorunlar şunlardır:


 • Altını ıslatan çocukta genelde suçluluk ve utangaçlığa bağlı kendi özgüvenine ve özbenliğe olan hürmette azalma görülmektedir. Özgüven kaybı barizdir, birtakım kişilik bozuklukları görülmektedir. Sorumluluk pek almazlar.


 • Bu çocukların toplumsallaşma sorunları vardır, yatılı olarak bir yerde kalma ve kamp üzere toplumsal aktivitelere katılamazlar.


 • Çocuğun poposunda ve genital bölgesinde idrar bağlı deri döküntüleri olabilir. bilhassa çocuk ıslak iç çamaşırıyla uyuyorsa, değiştirmiyorsa bu çeşit cilt sorunları görülebilir.

Teşhisde Neler Yapılır?

Altını ıslatan çocukta, altta yatan rastgele bir sebebin olup olmadığını belirlemek için bir dizi muayene ve tetkik yapılır.Bunlar şunlardır:


 • Hikaye ve aile öyküsü: Çocuğun ailesinden ve kendisinden ayrıntılı bir sorgulama ve kıssa, teşhisin temelini oluşturmaktadır. Öncelikle yalnızca gece uykuda idrar kaçırmanın mı olduğu yoksa öbür işeme problemleri / kabızlık üzere sorunlarla birlikte mi olduğu aydınlatılmalıdır. Bunun için ailenin çocuğun gün ortasındaki durumuna dikkat etmesi gerekmektedir. Çocuğun, günlük sıvı alımının, aile öyküsü(diğer aile bireylerinde ve ebeveynlerde olup olmadığı), bağırsak ve mesane alışkanlıklarının ve yatak ıslatma ile ilgili problemlerin tartışılması


 • Fizik muayene: Çocuğun genel fizik muayenesi altını ıslatmanın altında yatabilecek bir sorun hakkında bir ipucu verebilir.


 • Mesane günlüğü ve semptom skoru formu doldurulması: Daha evvel dikkat edilmemiş ise çocuğun günlük işeme alışkanlıklarını ortaya koymaya yarayan bir işeme çizelgesi(mesane günlüğü) ve işeme bozuklukları semptom skoru formunun doldurulması bu hususta kıymetli bilgiler verecektir.


 • Laboratuvar testleri: İdrar, rutin kan testleri ve böbrek işlev testleri; bilhassa diyabet ve idrar yolu enfeksiyonları açısından pahalı bilgiler verebilir.


 • Görüntüleme testleri: İdrar yolunun yapısına bakmak için böbreklerin yahut mesanenin ultrason, ve gerektiğinde daha gelişmiş tomografi ve MR gerekebilir.


 • Üroflowmetri ve ürodinami: Rutin testler içinde değildir, birtakım sorunlu ve nörolojik kökenli sorunları saptamak için yapılabilir. Üroflowmetri elektronik olarak idrar akım suratını ölçen sıradan bir incelemedir. İnvaziv-girişimsel ürodinamik incelemede ise tabip yahut hemşire, idrar yoluna ve makata(rektuma), karın içi ve mesane basıncını ölçmek için birer kateter yerleştirirler. Yerleştirilen kateterden yavaşça sıvı gönderilerek idrar torbasının olarak dbulunmasına emsal bir durum oluşturulur ve tüm basınçlar dolum ve boşaltım sırasında ölçülür ve kaydedilir.
Altını Islatan Çocukta Tedavi Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır


Birden fazla çocuk yatağını ıslatarak kendi kendine büyür. Erken yaşlardaki çocuklardaki şikayetler şayet çocuğun ve ailesinin hayat kalitesini bozacak seviyede değilse, çocuk hayli rahatsız olmuyor yahut utanmıyorsa, bu durumun büyüdükçe geçebileceği düşünülerek tedavi bir müddet ertelenebilir. bir daha bu çocuklara önerilebilecek olan ve ekseriyetle birinci tedavi seçeneği olarak bilinen davranışsal tedavi uygulanabilir. Bunun ruhsal bir sorun olmadığı ve pek sık rastlanan bir sorun olduğu unutulmamalıdır. Daha evvel bahsedildiği üzere enürezis nokturnanın çocuğun nörolojik olgunlaşma ile bir arada yıllar geçtikçe ortadan kalkacağı düşünüldüğünde bu formülün denenmesi mantıklı olabilir.


Hayat Üslubu Değişiklikleri

Altını ıslatan çocuk sorununda, ailenin bu sorunun ne olup ne olmadığını anlaması, destekleyici ve motive edici bir yaklaşımda bulunması şayet olmazsa olmazdır. Konutta yapabileceğiniz hayat stili değişiklikleri şunlardır:

Akşamları sıvıları sınırlayın: Kâfi sıvı almak kıymetlidir, bu niçinle çocuğunuzun bir günde ne kadar içeceğini sınırlamasına gerek yoktur. Fakat, akşam-gece vakti sıvı muhtaçlığını sabah ve öğlenden daha sonra erken saatlerde almayı teşvik etmekte, akşamdan yatana kadar olan müddette sıvı tüketimini azaltmakta yarar var. Lakin çocuğunuz akşamları spor pratiğine yahut antrenmanlara katılma durumu var ise , akşam sıvılarını sınırlamak ziyan verebilir. Bu durumda sıvı alımı gün içine eşit olarak dağıtılmalıdır.

Diyet: Kafein içeren içecek ve yiyeceklerden kaçınmakta yarar var. Kafeinli içecekler günün rastgele bir saatinde çocuklar için önerilmez. Kafein mesanede kasılmayı uyarabileceğinden, bilhassa akşamları kafein tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıyeten Akşam yemeğinde tuzlu besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

Kabızlıkla uğraş: Kabızlık sorunu var ise bunun çözülmesi elzemdir. Bunun için bol lifli besinler ve kâfi ölçüde sıvı alımı kaidedir. Her sabah kaka yapmayı alışkanlık haline getirmek uygun bir yoldur lakin şayet bu uygulanamıyorsa yemekten 15-20 dakika daha sonra çocuğun tuvalete gitmesi ve kaka yapmasını teşvik etmekte fayda vardır.

Yatmadan evvel çift işemeyi teşvik: Çift işeme, yatmaya hazırlanırken bir sefer, birde uykuya dalmadan hemilk evvel olmak üzere iki kere idrar çıkayı teşvik etmeliyiz. Ayrıyeten, çocuğa, gerekirse gece boyunca tuvaleti kullanımının uygun olduğunu hatırlatmakta yarar var. Ayrıyeten kesinlikle uyuduktan 2 saat daha sonra kaldırılıp işemesi sağlanmalıdır. bir daha yatak odası ve banyo içindeki yolu kolaylıkla bulabilmesi için küçük gece lambaları kullanılabilir.

Gün boyunca tertipli tuvalet kullanmasını teşvik: İşemenin düzenlenmesi de çok kıymetlidir. Gündüz ve akşam, çocuğunuzun her iki saatte bir yahut en azından aciliyet hissinden kaçınmak için gereğince sık idrara çıkmasını önerin. Okulda en azından iki teseffüsde bir tuvalete gitmesini teşvik etmeliyiz, ve bunun yanında şayet klozet kullanıyorsa (alafranga tip tuvalet) ayaklarının desteklenmesinde yarar var.

Cilt ıslaklığa bağlı oluşabilecek kızarıklıkları tedbire: Islak iç çamaşırların niye olduğu kızarıklıkları önlemek için çocuğun her sabah poposunu ve genital bölgesini yıkamasına yardımcı olmakta yarar var. Ayrıyeten, yatmadan evvel etkilenen bölgeyi hami bir merhem yahut krem kullanılabilir. Bu eserleri kullanırken doktora danışmakta yarar vardır.

Davranışsal Tedavi-Destek tedavisi


Çocuklar anne babalarını kızdırmak için altını ıslatmazlar. Siz ve çocuğunuz sorunu bir arada çözerken sabırlı olmaya çalışın. Tesirli tedavi stratejilerinin başarılı olması vakit alabilir.

Çocuğunuzun hislerine karşı hassas olma: Öbür bir sebebe bağlı olmayan, saf gece altını ıslatma sorunu, ruhsal kökenli olmamakla bir arada çocuk üzerinde ruhsal olarak negatif bir tesir bırakması beklenen bir durumdur. Tedavinin tahminen de en değerli öne sürülen nedeni budur. Çocuk dertli, gerilimli ve telaşlı ise, bu hislerini söz etmesi için onu teşvik edin. Bu sorunun üstesinden gelmesi konusunda çocuğu cesaretlendirmek, takviye ve teşvik sunmak kıymetlidir. Çocuğunuz kendini sakin ve inançta hissettiğinde, altını ıslatmak daha az sorunlu hale gelebilir. Gerekirse, gerilimle başa çıkmak için, ek stratejiler hakkında, doktordan takviye alınabilir.

Altını ıslatmanın kolay kolay paklığı için plan yapma: Bu hedefle; çocuğun yatağına sıvı geçirmeyen plastik bir örtü yaymak, geceleri idrarı tutucu kalın, emici iç çamaşırı kullanmak, ek yatak ekiplerini ve pijamaları el altında bulundurmak yararlı olabilir. Fakat, uzun müddetli çocuk bezleri yahut tek kullanımlık iç çamaşırı kullanması önerilmemektedir.

Çocuktan yardımı alınabilir: Çocuktan, yaşı uygunsa, ıslak iç çamaşırlarını ve pijamalarını durulamasını yahut bu eşyaları yıkanmak üzere özel bir kaba koymasını istemek, çocuğun mevcut durumdan daha fazla sorumluluk almasına ve hissetmesine yardımcı olabilir.

Çocuğun eforunu kutlama ve ödüllendirme: Altını ıslatan çocuğa ailenin takviye olması çok değerlidir.Yatak ıslatma istem dışıdır, bu niçinle çocuğunuzu yatağını ıslattığı için cezalandırmak yahut kızmaz mantıklı değildir, ve var ise öbür kardeşlerin yatağını ıslatan çocukla dalga geçmesine fırsat vermemek gerekir. Bunların yerine, çocuğun yatma vakti rutinini takip ettiği ve altını ıslattıktan daha sonra paklığa yardımcı olduğu için övmek lazımdır. Hatta çocuğu motive etme ismine ödül sistemi kullanılabilir, şöylekiki, çocuk; sizin bu durumu teminat, takviye ve anlayışla karşılamanız karşısında kuru geceleri sabırsızlıkla bekleyebilir. Aşikâr takvim aralığını belirleyerek aralıksız kuru kalma muvaffakiyetini ödüllendirme prosedürü, çocukların bu mevzuda motivasyonlarını artırmakta ve sorunun aile ortasında kabul edilerek çocuğun üstündeki ruhsal baskının azaltılmasını sağlayabilmektedir.


Altını Islatan Çocuklarda Alarm Aygıtı kullanması


Birçok eczanede reçetesiz satılan bu küçük, pille çalışan aygıtlar, çocuğun pijamasına yahut yatağındaki neme-ıslaklığı hassas bir pede-çarşafa bağlanır, ped ıslaklığı algıladığında alarm çalar, çocuk uyanır, idrarını fiyat, ve tuvalete sarfiyat. Uykusu ağır olan, alarma karşın uyanmayan çocuklarda, ebbeynlerler tarafınca alarm çaldığında çocuk uyandırılır ve idrar yapması temin edilir.

Altını Islatan Çocukların Tedavisinde Alternatif Tıp biçimleri

Gece altını ıslatma tedavisinde tamamlayıcı yahut alternatif tıp yaklaşımları günümüzde pek popülerdir.. Lakin bu üzere yaklaşımların, yatak ıslatmayı tedavi edici aktiflikleri ispata muhtaçtır, delilleri zayıf ve sonuçsuzdur ya da bu cins gayretlerin etkisiz olduğu kanıtlanmıştır. Bu formları mevzu alan çalışmaların güvenilirliği uygun düzeyde değildir.

Bu hedefle kullanılan alternatif tıp halleri şunlardır:


 • Hipnoz,


 • Akupunktur,


 • Kayropraktik terapi ve


 • Bitkisel terapi
Sonuç olarak gece altını ıslatamanın bir sorun olarak kabul edilmesi ve çocuğun bu bağlamda suçlanarak değil desteklenerek sorunla başa çıkılması en doğrusudur. Bu sorunun ilerleyen yaş ile birlikte büyük oranda kaybolacağını bilmek kıymetlidir. Bunun yanında gece idrar kaçırmanın toplumsal ve ruhsal olarak etkileme düzebir daha geldiği durumlarda ilaç (desmopressin) yahut alarm tedavisinin yahut seçilmiş olaylarda iki tedavinin bir arada kullanılmasıyla bu hastaların epeyce hayli büyük kısmı erişkin yaşlara bu sorunu atlatarak gelecektir.

Gece altını ıslatma dünya çapında milyonlarca çocuğun yaşadığı bir sıhhat problemidir. Şayet 5-6 yaşını bitirmiş bir çocuk gece uykusunda idrar kaçırıyorsa buna gece altını ıslatma (enürezis nokturna) denir. Bu yaştan evvel çocukların gece altını ıslatması olağan dışı bir durum olarak kabul edilmez.

Çocukların gündüz idrarı tutması ekseriyetle 4 yaşına kadar gerçekleşir, lakin gece idrarını tutması tipik olarak daha uzun sürer ve 5-6 yaşına gelene kadar idrar tutması pek beklenmez. 4 yaşında, yaklaşık her 3 çocuktan 1’i yatağını ıslatır, fakat bu, 6 yaşında yaklaşık 10’da 1’e düşer. Bunun niçini çocuklarda sinirsel (nörolojik) olgunluğun bu yaşta tamamlanmasıdır. Beş yaşındaki çocukların yaklaşık %15’inde gece altını ıslatma mevcuttur. Her yıl yaklaşık %15 azalarak 15 yaşında yaklaşık %1’e düşer.

Genelde gece altını ıslatma çocuğun büyümesinin ve gelişmesinin bir kesimi kabul edilmektedir. Bu yüzden çocukların 6 yaşından evvel altını ıslatması telaş kaynağı değildir, bu yaşlarda çocuk hala mesane denetimini geliştirme devrindedir.

Ne vakit doktora görünmeli? • Çocuk 6 yaşından daha sonra hala yatağını ıslatıyorsa


 • Çocuk gece kuruduktan aylar yahut yıllar daha sonra yatağını ıslatmaya başlarsa


 • Yatak ıslatmaya ile birlikte idrarda yanma, ağrı, kanama(pembe yahut kırmızı idrar) olağandışı susama, kabızlık yahut uykuda horlama eşlik ediyorsa.


 • İdrarla birlikte dışkı da kaçırıyorsa


 • Gece ıslatması ile birlikte gündüz kaçırması da oluyorsa
Bu bilgiler ışığında gece altını ıslatan çocuklar şöyle gruplandırılabilir:


 • Yalnızca gece ıslatması olan çocuklar: Eşlik eden öteki durumlar yok yalnızca gece idrar kaçırıyorsa buna saf-enürezis nokturna denir.


 • Kompleks gece ıslatması olan çocuklar: Gece ıslatmasına eşlik eden; gündüz idrar kaçırması, apansız sıkışarak tuvalete gitmesi/tuvalete yetişemeden idrarını kaçırması, kesik kesik işemesi, işerken ıkınması, dışkı kaçırması ve devamlı kabızlık üzere birtakım şikayetleri varsa buna tek başına olmayan-kompleks gece ıslatması(enürezis nokturna) denir.

Altını ıslatan çocukların gruplandırması şöylekide yapılabilir: • Birincil altını ıslatma(primer enürezis nokturna): Primer enürezis, çocuk gece idrar denetimini hiç bir vakit kazanamamış olmasını tabir eder,


 • İkincil altını ıslatma (Sekonder enürezis nokturna): Sekonder enürezis ise, çocuğun 5 yaşını bitirdikten daha sonra en az 6 aylık bir kuru periyodu olduğunu, yani çocuk kuruduktan aylar ve yıllar daha sonra tekrar idrar kaçırmasını tabir etmektedir. Bu tip hastalarda ruhsal faktörlerin ön planda olabileceği bilindiğinden bu ayırımın da dikkatli bir biçimde yapılması gereklidir.
Gece Altını Islatma niçinleri Nelerdir?

Yatak ıslatmanın kesin sebebi bilinmemektedir, fakat çeşitli niçinlerin gece ıslatmasında rol oynadığı bilinmektedir. Bu faktörler şunlar olabilir: Birinci üçü gece ıslatmanın temel faktörü sayılmaktadır.


 • Küçük kapasiteli ve çok etkin mesane: Çocuğun mesanesi gece üretilen idrarı tutacak ve depolayacak kadar kapasitesi gelişmemiş ve/veya mesanede uygun olmayan kasılmalar olabilir. İdrar kaçıran çocuklarda uykudaki işlevsel mesane kapasitesinde bir azalma yahut mesanenin gece çok aktivitesi altını ıslatan çocuklarda altta yatan temel faktörlerden biridir.


 • Mesanenin dolduğunu hissetmemek: Mesaneyi denetim eden sonların tam olgunlaşmamış yahut olgunlaşması yavaşsa, dolu bir mesane çocuğu uyandıracak ölçüde bir ikaz vermiyor olabilir, ki bu bilhassa uyku derinliği fazla olan çocuklarda ön plandadır.


 • Hormon dengesizliği: Olağanda gece idrar üretimi gündüze nazaran yarı yarıya daha azdır, ve bu beyin tabanından(hipofizden) gece salgılanan ADH(antidiüretik hormon) isimli hormon tarafınca sağlanmaktadır. Bu hormonun olmaması, yetersiz yahut uygunsuz salgılanması gece de gündüz üzere idrar üretimi olur. Bu da gece işemelerine niye olabilmektedir.


 • İdrar yolu enfeksiyonu: İdrar yolu enfeksiyonları çocuğun idrarını denetim etmesini zorlaştırabilir. Bu hastalarda gece ıslatması yanında; gündüz vakti idrar kaçırma, sık idrara çıkma, idrarda kanama, ve idrar yaparken yanma eşlik edebilir.


 • Uyku apnesi ve teneffüs yolu tıkanıklıkları: İltihaplı ve büyümüş bademcikler, adenoid denilen geniz eti ve burun tıkanıklıkları üzere teneffüs yolu sorunları niçiniyle çocuğun teneffüsünün uyku sırasında kesintiye uğradığı bir durum olan obstrüktif uyku apnesi (geçici teneffüs durması) gece ıslatmasını bir sebebi olabilir. Bu hastalarda horlama görülebilir ve uyku kalitesi bozuk olduğu için gündüzleri yorgunluk ve uyuşukluk saptanabilir.


 • Şeker hastalığı: Daha evvel kuru olan çocukta, gece işemesi başladı ise bu şeker hastalığını birinci belirtisi olabilir. Şeker hastası olan çocuklarda ayrıyeten, fazlaca miktarda(hacim olarak) idrar çıkma, devamlı susuzluk hissi-fazlaca su içme, ve yemek iştahı güzel bulunmasına karşın kilo kaybı görülebilen başka şikayetlerdir.


 • Kronik kabızlık: İdrar yapma/tutma ve dışkı yapma/tuma da tıpkı kaslar kullanılmaktadır. Uzun müddetli kabızlık olduğunda, bu kaslar fonksiyonsuz hale gelebilir ve geceleri yatak ıslatmaya katkıda bulunabilir.


 • İdrar yolunda yahut hudut sisteminde yapısal kusurlar: Az de olsa çocuğun nörolojik sistemindeki yahut üriner sistemdeki kusurlara bağlı gece ıslatma sorunu yaratabilir.
Gece Altını Islatma Risk Faktörleri Nelerdir?


Gece altını ıslatmanın risk faktörleri şunlardır:


 • Cinsiyet: Erkek çocuklarda, kız çocuklara göre iki kat fazla görülmektedir.


 • Gerilim ve tasa: Aileye yeni çocuk gelmesi, yeni bir okula başlamak yahut konuttan uzakta uyumak üzere gerilimli olaylar gece altını ıslatmayı tetikleyebilir.


 • Aile hikayesi: Çocuğun ebeveynlerinden biri yahut her ikisi çocukken yatağını ıslatmış olması, çocuklarının da yatağı ıslatma mümkünlüğünü yükselttiği bilinen bir gerçektir. Gece altını ıslatmanın altta yatan bir genetik temeli olduğu bilinmektedir, ve bu durumla bağlı çeşitli genler ortaya konmuştur.


 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Dikkat Eksikliği ve/veya Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarda yatak ıslatma daha yaygın bir biçimde görülmektedir, gece altını ıslatma sorunu için kesin bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir

Altını ıslatan çocukta beklenen ruhsal ve bedensel kasvetler şunlardır: Komplikasyonlar

Hudut bozucu olsa da, fizikî bir niye olmadan yatak ıslatma rastgele bir sıhhat riski pek oluşturmaz. tıpkı vakitte, altını ıslatan çocukta beklenen birtakım sorunlar şunlardır:


 • Altını ıslatan çocukta genelde suçluluk ve utangaçlığa bağlı kendi özgüvenine ve özbenliğe olan hürmette azalma görülmektedir. Özgüven kaybı barizdir, kimi kişilik bozuklukları görülmektedir. Sorumluluk pek almazlar.


 • Bu çocukların toplumsallaşma sorunları vardır, yatılı olarak bir yerde kalma ve kamp üzere toplumsal aktivitelere katılamazlar.


 • Çocuğun poposunda ve genital bölgesinde idrar bağlı deri döküntüleri olabilir. bilhassa çocuk ıslak iç çamaşırıyla uyuyorsa, değiştirmiyorsa bu cins cilt sorunları görülebilir.

Teşhisde Neler Yapılır?

Altını ıslatan çocukta, altta yatan rastgele bir sebebin olup olmadığını belirlemek için bir dizi muayene ve tetkik yapılır.Bunlar şunlardır:


 • Hikaye ve aile öyküsü: Çocuğun ailesinden ve kendisinden ayrıntılı bir sorgulama ve öykü, teşhisin temelini oluşturmaktadır. Öncelikle yalnızca gece uykuda idrar kaçırmanın mı olduğu yoksa öbür işeme meseleleri / kabızlık üzere sorunlarla bir arada mi olduğu aydınlatılmalıdır. Bunun için ailenin çocuğun gün ortasındaki durumuna dikkat etmesi gerekmektedir. Çocuğun, günlük sıvı alımının, aile öyküsü(diğer aile bireylerinde ve ebeveynlerde olup olmadığı), bağırsak ve mesane alışkanlıklarının ve yatak ıslatma ile ilgili problemlerin tartışılması


 • Fizik muayene: Çocuğun genel fizik muayenesi altını ıslatmanın altında yatabilecek bir sorun hakkında bir ipucu verebilir.


 • Mesane günlüğü ve semptom skoru formu doldurulması: Daha evvel dikkat edilmemiş ise çocuğun günlük işeme alışkanlıklarını ortaya koymaya yarayan bir işeme çizelgesi(mesane günlüğü) ve işeme bozuklukları semptom skoru formunun doldurulması bu hususta pahalı bilgiler verecektir.


 • Laboratuvar testleri: İdrar, rutin kan testleri ve böbrek işlev testleri; bilhassa diyabet ve idrar yolu enfeksiyonları açısından bedelli bilgiler verebilir.


 • Görüntüleme testleri: İdrar yolunun yapısına bakmak için böbreklerin yahut mesanenin ultrason, ve gerektiğinde daha gelişmiş tomografi ve MR gerekebilir.


 • Üroflowmetri ve ürodinami: Rutin testler içinde değildir, birtakım sorunlu ve nörolojik kökenli sorunları saptamak için yapılabilir. Üroflowmetri elektronik olarak idrar akım suratını ölçen sıradan bir incelemedir. İnvaziv-girişimsel ürodinamik incelemede ise tabip yahut hemşire, idrar yoluna ve makata(rektuma), karın içi ve mesane basıncını ölçmek için birer kateter yerleştirirler. Yerleştirilen kateterden yavaşça sıvı gönderilerek idrar torbasının olarak dbulunmasına misal bir durum oluşturulur ve tüm basınçlar dolum ve boşaltım sırasında ölçülür ve kaydedilir.
Altını Islatan Çocukta Tedavi Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır


Birçok çocuk yatağını ıslatarak kendi kendine büyür. Erken yaşlardaki çocuklardaki şikayetler şayet çocuğun ve ailesinin hayat kalitesini bozacak seviyede değilse, çocuk epey rahatsız olmuyor yahut utanmıyorsa, bu durumun büyüdükçe geçebileceği düşünülerek tedavi bir mühlet ertelenebilir. bir daha bu çocuklara önerilebilecek olan ve çoklukla birinci tedavi seçeneği olarak bilinen davranışsal tedavi uygulanabilir. Bunun ruhsal bir sorun olmadığı ve çok sık rastlanan bir sorun olduğu unutulmamalıdır. Daha evvel bahsedildiği üzere enürezis nokturnanın çocuğun nörolojik olgunlaşma ile bir arada yıllar geçtikçe ortadan kalkacağı düşünüldüğünde bu tekniğin denenmesi mantıklı olabilir.


Hayat Şekli Değişiklikleri

Altını ıslatan çocuk sorununda, ailenin bu sorunun ne olup ne olmadığını anlaması, destekleyici ve motive edici bir yaklaşımda bulunması şayet olmazsa olmazdır. Konutta yapabileceğiniz hayat biçimi değişiklikleri şunlardır:

Akşamları sıvıları sınırlayın: Kâfi sıvı almak değerlidir, bu niçinle çocuğunuzun bir günde ne kadar içeceğini sınırlamasına gerek yoktur. Lakin, akşam-gece vakti sıvı gereksinimini sabah ve öğlenden daha sonra erken saatlerde almayı teşvik etmekte, akşamdan yatana kadar olan müddette sıvı tüketimini azaltmakta yarar var. Lakin çocuğunuz akşamları spor pratiğine yahut idmanlara katılma durumu var ise , akşam sıvılarını sınırlamak ziyan verebilir. Bu durumda sıvı alımı gün içine eşit olarak dağıtılmalıdır.

Diyet: Kafein içeren içecek ve yiyeceklerden kaçınmakta yarar var. Kafeinli içecekler günün rastgele bir saatinde çocuklar için önerilmez. Kafein mesanede kasılmayı uyarabileceğinden, bilhassa akşamları kafein tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıyeten Akşam yemeğinde tuzlu besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

Kabızlıkla çaba: Kabızlık sorunu var ise bunun çözülmesi elzemdir. Bunun için bol lifli besinler ve kâfi ölçüde sıvı alımı koşuldur. Her sabah kaka yapmayı alışkanlık haline getirmek uygun bir metottur fakat şayet bu uygulanamıyorsa yemekten 15-20 dakika daha sonra çocuğun tuvalete gitmesi ve kaka yapmasını teşvik etmekte fayda vardır.

Yatmadan evvel çift işemeyi teşvik: Çift işeme, yatmaya hazırlanırken bir kere, birde uykuya dalmadan hemilk evvel olmak üzere iki defa idrar çıkayı teşvik etmeliyiz. Ayrıyeten, çocuğa, gerekirse gece boyunca tuvaleti kullanımının uygun olduğunu hatırlatmakta yarar var. Ayrıyeten kesinlikle uyuduktan 2 saat daha sonra kaldırılıp işemesi sağlanmalıdır. bir daha yatak odası ve banyo içindeki yolu basitçe bulabilmesi için küçük gece lambaları kullanılabilir.

Gün boyunca nizamlı tuvalet kullanmasını teşvik: İşemenin düzenlenmesi de pek kıymetlidir. Gündüz ve akşam, çocuğunuzun her iki saatte bir yahut en azından aciliyet hissinden kaçınmak için gereğince sık idrara çıkmasını önerin. Okulda en azından iki teseffüsde bir tuvalete gitmesini teşvik etmeliyiz, ve bunun yanında şayet klozet kullanıyorsa (alafranga tip tuvalet) ayaklarının desteklenmesinde yarar var.

Cilt ıslaklığa bağlı oluşabilecek kızarıklıkları tedbire: Islak iç çamaşırların niye olduğu kızarıklıkları önlemek için çocuğun her sabah poposunu ve genital bölgesini yıkamasına yardımcı olmakta yarar var. Ayrıyeten, yatmadan evvel etkilenen bölgeyi hami bir merhem yahut krem kullanılabilir. Bu eserleri kullanırken doktora danışmakta yarar vardır.

Davranışsal Tedavi-Destek tedavisi


Çocuklar anne babalarını kızdırmak için altını ıslatmazlar. Siz ve çocuğunuz sorunu birlikte çözerken sabırlı olmaya çalışın. Tesirli tedavi stratejilerinin başarılı olması vakit alabilir.

Çocuğunuzun hislerine karşı hassas olma: Diğer bir sebebe bağlı olmayan, saf gece altını ıslatma sorunu, ruhsal kökenli olmamakla bir arada çocuk üzerinde ruhsal olarak negatif bir tesir bırakması beklenen bir durumdur. Tedavinin tahminen de en kıymetli öne sürülen nedeni budur. Çocuk korkulu, gerilimli ve kaygılı ise, bu hislerini tabir etmesi için onu teşvik edin. Bu sorunun üstesinden gelmesi konusunda çocuğu cesaretlendirmek, takviye ve teşvik sunmak değerlidir. Çocuğunuz kendini sakin ve inançta hissettiğinde, altını ıslatmak daha az sorunlu hale gelebilir. Gerekirse, gerilimle başa çıkmak için, ek stratejiler hakkında, doktordan dayanak alınabilir.

Altını ıslatmanın basitçe paklığı için plan yapma: Bu gayeyle; çocuğun yatağına sıvı geçirmeyen plastik bir örtü yaymak, geceleri idrarı tutucu kalın, emici iç çamaşırı kullanmak, ek yatak gruplarını ve pijamaları el altında bulundurmak yararlı olabilir. Lakin, uzun periyodik çocuk bezleri yahut tek kullanımlık iç çamaşırı kullanması önerilmemektedir.

Çocuktan yardımı alınabilir: Çocuktan, yaşı uygunsa, ıslak iç çamaşırlarını ve pijamalarını durulamasını yahut bu eşyaları yıkanmak üzere özel bir kaba koymasını istemek, çocuğun mevcut durumdan daha fazla sorumluluk almasına ve hissetmesine yardımcı olabilir.

Çocuğun eforunu kutlama ve ödüllendirme: Altını ıslatan çocuğa ailenin dayanak olması pek kıymetlidir.Yatak ıslatma istem dışıdır, bu niçinle çocuğunuzu yatağını ıslattığı için cezalandırmak yahut kızmaz mantıklı değildir, ve var ise öbür kardeşlerin yatağını ıslatan çocukla dalga geçmesine fırsat vermemek gerekir. Bunların yerine, çocuğun yatma vakti rutinini takip ettiği ve altını ıslattıktan daha sonra paklığa yardımcı olduğu için övmek lazımdır. Hatta çocuğu motive etme ismine ödül sistemi kullanılabilir, şöylekiki, çocuk; sizin bu durumu teminat, dayanak ve anlayışla karşılamanız karşısında kuru geceleri sabırsızlıkla bekleyebilir. Muhakkak takvim aralığını belirleyerek aralıksız kuru kalma muvaffakiyetini ödüllendirme formülü, çocukların bu mevzuda motivasyonlarını artırmakta ve sorunun aile ortasında kabul edilerek çocuğun üstündeki ruhsal baskının azaltılmasını sağlayabilmektedir.


Altını Islatan Çocuklarda Alarm Aygıtı kullanması


Birçok eczanede reçetesiz satılan bu küçük, pille çalışan aygıtlar, çocuğun pijamasına yahut yatağındaki neme-ıslaklığı hassas bir pede-çarşafa bağlanır, ped ıslaklığı algıladığında alarm çalar, çocuk uyanır, idrarını meblağ, ve tuvalete sarfiyat. Uykusu ağır olan, alarma karşın uyanmayan çocuklarda, ebbeynlerler tarafınca alarm çaldığında çocuk uyandırılır ve idrar yapması temin edilir.

Altını Islatan Çocukların Tedavisinde Alternatif Tıp biçimleri

Gece altını ıslatma tedavisinde tamamlayıcı yahut alternatif tıp yaklaşımları günümüzde çok popülerdir.. Fakat bu üzere yaklaşımların, yatak ıslatmayı tedavi edici aktiflikleri delile muhtaçtır, ispatları zayıf ve sonuçsuzdur ya da bu çeşit gayretlerin etkisiz olduğu kanıtlanmıştır. Bu halleri husus alan çalışmaların güvenilirliği uygun düzeyde değildir.

Bu hedefle kullanılan alternatif tıp biçimleri şunlardır:


 • Hipnoz,


 • Akupunktur,


 • Kayropraktik terapi ve


 • Bitkisel terapi
Sonuç olarak gece altını ıslatamanın bir sorun olarak kabul edilmesi ve çocuğun bu bağlamda suçlanarak değil desteklenerek sorunla başa çıkılması en doğrusudur. Bu sorunun ilerleyen yaş ile birlikte büyük oranda kaybolacağını bilmek kıymetlidir. Bunun yanında gece idrar kaçırmanın toplumsal ve ruhsal olarak etkileme düzebir daha geldiği durumlarda ilaç (desmopressin) yahut alarm tedavisinin yahut seçilmiş olaylarda iki tedavinin birlikte kullanılmasıyla bu hastaların fazlaca hayli büyük kısmı erişkin yaşlara bu sorunu atlatarak gelecektir.
 
Üst