Gebelikte Sık Karşılaşılan Ürolojik Sorunlar

Bakec

New member
Ürolojik sorunlarla başvuran hamilelerin teşhis ve tedavisi kısıtlayıcı faktörler niçiniyle genel hasta popülasyona nazaran daha sıkıntı ve karmaşıktır. Teşhiste yapılacak yanılgıların ve uygunsuz tedavi hallerinin hem anne hem fetüs için önemli riskler taşıdığı bilinmektedir. Bu yüzden hastalıkların idaresi aktüel saygın kılavuzlar eşliğinde yapılmalıdır.

Gebelikte sık karşılaşılan ürolojik sorunlar en önemli üç başlık altında incelenebilir :

a) Gebelik ve Üriner Sistem Enfeksiyonları

b) Gebelik ve Üriner Sistem Taş Hastalığı

c) Gebelikte Meydana Gelen Öbür Ürolojik Sorunlar

A) Gebelik ve Üriner Sistem Enfeksiyonları

Gebelikte gerek idrar içeriğinin farklılaşması, gerekse hormonal ve fizyolojik birtakım değişiklikler kararı, bakteriler üriner sistemde daha kolay enfeksiyon oluştururlar. Üriner sistem enfeksiyonları , gebelikte en sık rastlanan enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar; asemptomatik bakteriüriden , akut sistit üzere yavaşça yahut daha şiddetli seyreden pyelonefrit üzere gürültülü tablolara kadar geniş bir yelpazede görülebilir.

B) Gebelik ve Üriner Sistem Taş Hastalığı

Üriner sistem taş hastalığı, gebelik boyunca nonobstetrik karın ağrısı niçiniyle hastaneye yatış gerektiren en sık niçindir . Gebelikte idrar yollarında semptomatik taş görülme sıklığı tahminen % 0,03–0,53 civarındadır . Bu oran emsal yaş kümesindeki hamile olmayan bayanlara göre hayli farklı değildir. Gebelikte saptanan böbrek taşları çeşitli çalışmalarda; erken doğum riskinin artması , düşük doğum tartısı , preeklampsi, sezaryen doğum ve erken membran rüptürü ile ilişkilendirilmiştir . Çok doğum yapmış bayanlarda semptomatik üriner taş hastalığı riski birinci defa doğum yapacaklara göre artmıştır . Hamilelerde üriner sistem taş hastalığında en sık görülen semptom ağrıdır . Ağrıya eşlik eden en sık 2. bulgu ise idrarda kan görülmesidir. Bunların haricinde üriner sistem taş hastalığında görülebilen bulantı-kusma üzere nonspesifik semptomlar, gebeliğin bilhassa birinci 3 ayında görülen hiperemezis gravidarum ile karışabileceğinden teşhiste zorluklar yaşanabilir.

C ) Gebelikte Meydana Gelen Öteki Ürolojik Sorunlar


  1. Hidronefroz ( Böbrekte genişleme)


  2. Böbrek yetmezliği


  3. Vezikoüreteral reflü (VUR) ( İdrar kesesinden böbreğe geri kaçak)


  4. Maligniteler ( Kanserler )


  5. Alt Üriner Sistem Semptomları


  6. İdrar Kaçırma


  7. Doğum Esnasında Ortaya Çıkan Meseleler


  8. Mesane invazyonu ile birlikte plasenta perkreta
Bu riskleri taşıyan hamilelerin hamilelik süreci boyunca Bayan Doğum tabibi ile koordine olan Üroloji hekimi takibinde olması gereklidir.
 
Üst