Kültür harcamaları yüzde 31.8 arttı

Adanali

New member
Kültür harcamaları yüzde 31.8 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ait kültür iktisadı bilgilerini deklare etti. Kültür harcamaları 2021 yılında 2020 yılına nazaran yüzde 31.8 artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2021 yılında yüzde 1.1 olarak gerçekleşti.


Genel devlet kültür harcamalarının hissesi yüzde 52.4 oldu


2021 yılında toplam kültür harcamaları ortasında genel devlet harcamalarının hissesi yüzde 52.4 oldu. Genel devlet kültür harcamaları evvelki yıla bakılırsa yüzde 25.1 artarak 41 milyar 698 milyon 592 bin TL olurken harcamaların yüzde 72.2’si merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek hisse yüzde 17.8 ile mimarlık alanında oldu.


Hanehalkı kültür harcanmasının yüzde 20.5’i televizyon ve ekipmanı alımına yapıldı


Hanehalklarının 2021 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; televizyon ve ekipmanı masrafları yüzde 20.5, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen fiyatlar yüzde 15.7 ve data süreç ekipmanları yüzde 15.5 hisseye sahip oldu.


Kültürel kesimlerdeki teşebbüslerin cirosu yüzde 61.4 arttı


Kültürel dallarda faaliyet gösteren teşebbüslerin cirosu evvelki yıla bakılırsa yüzde 61.4 artarak 145 milyar 186 milyon 559 bin TL olurken, faktör maliyetiyle katma kıymeti yüzde 64.1 artarak 27 milyar 846 milyon 992 bin TL oldu. Katma bedelin yüzde 20.9’u kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 13.3’ü sinema sineması, görüntü ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve yüzde 12.3’ü mücevher ve gibisi eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler tarafınca üretildi.


Kültürel mal ihracatı yüzde 110.6 artarken kültürel mal ithalatı yüzde 29.8 arttı


Kültürel mal ihracatı bundan evvelki yıla bakılırsa yüzde 110.6 artarak 87 milyar 36 milyon 925 bin TL olurken kültürel mal ithalatı bundan evvelki yıla nazaran yüzde 29.8 artarak 37 milyar 817 milyon 263 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı ortasındaki hissesi 2021 yılında yüzde 4.3 olurken kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı ortasındaki hissesi yüzde 1.6 oldu.


Kültürel istihdam yüzde 8.4 arttı


Kültürel istihdam 2021 yılında bundan evvelki yıla göre yüzde 8.4 artarak 642 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 63.1’i 30-54 yaş kümesinde, yüzde 28.8’i 15-29 yaş kümesinde, yüzde 7.9’u ise 55 ve daha üst yaş kümesinde yer aldı.


Kültürel istihdamda olanların yüzde 40.2’sini yükseköğretim mezunları oluşturdu


Kültürel istihdamda olanların yüzde 40.2’sini yükseköğretim mezunları, yüzde 36,4’ünü lise altı eğitimliler, yüzde 23.4’ünü ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu.


Kültürel istihdamın yüzde 60.4’ü fiyatlı, maaşlı yahut yevmiyeli olarak çalıştı


Kültürel istihdamda olanların, yüzde 60.4’ü fiyatlı, maaşlı yahut yevmiyeli çalışırken, yüzde 39.6’sı patron, kendi hesabına yahut fiyatsız aile personeli olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 74.1’i tam vakitli çalışırken, yüzde 25.9’u yarı vakitli çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan bireylerin haftalık ortalama olağan çalışma mühleti 38.7 saat oldu.


El sanatları çalışanlarının hissesi yüzde 40 oldu


Kültürel istihdamın yüzde 89.3’ünü kültürel meslek alanlarında, yüzde 10.6’sını ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 40,0’ını el sanatları çalışanları, yüzde 19.9’unu mimar, planlamacı ve dizayncılar, yüzde 8.4’ünü sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları, yüzde 7.9’unu ise sanatkarlar ve sahne sanatkarları oluşturdu.


Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinin hissesi yüzde 10.7 oldu


Kültürel istihdamın yüzde 27.9’unu kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 72.0’ını ise kültürel olmayan faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel faaliyet alanlarına nazaran; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam ortasındaki hissesi yüzde 10.7 sanatlar, şov sanatları ve cümbüş faaliyetlerinde çalışanların hissesi yüzde 4.2, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların hissesi ise yüzde 4.0 oldu.
 
Üst