HPV (Genital Siğil)

Bakec

New member
HPV ( human papilloma virus ) beşerde orofaringeal ve genital enfeksiyon yapan cinsel yolla bulaşan bir DNA virüsüdür. Günümüzde 200’den çok HPV tipi tanımlanmıştır. İnsan papilloma virüsü tipleri klinik olarak da üç kategoriye ayrılmaktadır.

Bunlar; kanser açısından

düşük riskli HPV ler (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 55 ve 62)

muhtemel yüksek riskli HPV ler (26,53 ve 66)

yüksek riskli HPV ler (16 başta olmak üzere 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, 68, 73 ve 82) olarak gruplandırılmaktadırlar

İnsan papilloma virüsü biroldukca biçimde bulaşmaktadır; kontamine yüzeylerden, ciltteki lezyonlandan ve doğum kanalından olmak üzere direkt yahut endirekt olarak bulaş görülmektedir.

Yapılan çalışmalarda seksüel faal bayanların %75’inde HPV varlığı bildirilmektedir. Ayrıyeten genital HPV enfeksiyonu geçiren bireylerin eşlerinde de %60-66 oranında ortalama 3 ay üzere bir süre daha sonrasında genital HPV lezyonları görülmektedir.

Cinsel münasebet ile bulaşmada en değerli faktörler cinsel eş sayısı ve enfeksiyonun alındığı yaştır. Bilhassa birinci cinsel bağ yaşının erken olması, HPV enfeksiyonu alınmasında ve sonrasındasında gelişecek malign lezyonlar açısından çok değerlidir.

Düşük riskli tipler genital siğiller ve düşük dereceli genital anormallikleri içeren benign lezyonlara sebep olur. Lakin genital kanserlerde bulunmazlar. Bu niçinle “düşük riskli” olarak isimlendirilirler. Yüksek riskli tipler hem düşük tıpkı vakitte yüksek dereceli prekanseröz lezyonlara sebep olurlar. tıpkı vakitte, invaziv kanserlerde görülen tipler için “yüksek riskli” tanımlaması yapılmaktadır.

Birden fazla HPV enfeksiyonu asemptomatiktir ve yalnızca HPV DNA testi uygulandığında tespit edilmektedir. Sağlıklı bireylerde, enfeksiyonun %75 inden çoksı otuzuncu ayda belirli olur.

Genital HPV enfeksiyonunun esas klinik kademeleri; l. Latent, 2. Subklinik ve 3. Klinik periyotlardır. Virüs birinci vakit içinderda bazal laminaya yakın stratum germinativum daki hücreleri enfekte eder, bu da en çok cinsel bağa bağlı mikro travmaların olduğu bölgede oluşur. Latent periyotta hastalığın sitolojik ya da morfolojik hiç bir bulgusu yoktur, yalnızca ultrasensitif PCR teknikleri ile HPV DNA sı gösterilebilir. Subklinik devirde HPV’ye bağlı sitolojik-mikroskobik değişiklikler yahut kolposkopi üzere büyütme biçimleri uygulanarak görülebilen lezyonlar kelam konusudur. Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) ve intraepitelyal neoplaziler genelde bu periyoda oluşur. Genital kondilom ya da invaziv kanser üzere gözle görülebilen lezyonların ve belirtilerin bulunduğu devir ise klinik devirdir.

HPV Enfeksiyonu Teşhisinde Kullanılan Formüller;

1. Moleküler olmayan teknikler

Çıplak gözle muayene

Kolposkopi

Sitoloji ve Histoloji

2. Moleküler teknikler

Polimeraz Zincir Tepkisi (PCR

Hybrid Capture Testi

HPV mRNA’sının Belirlenmesi

HPV Enfeksiyonunda Tedavi;

HPV tanısı alan birey için tedavi planlanırken lezyonun yaygınlık derecesi, hastanın yaşı ve çocuk dileği üzere birfazlaca faktör göz önüne alınmaktadır

Tedavi biçimleri;


  • elektrokoterizasyon


  • kriyoterapi


  • lazer vaporizasyonu yahut konizasyonu


  • sıcak yahut soğuk konizasyon


  • LEEP


  • histerektomi
HPV enfeksiyonunda takip;

HPV ile enfekte olan bireylerin %90’ında yaklaşık viral klirensin olduğu bilinmektedir. Bunun için belli bir süre verilememektedir. Lakin yapılan araştırmalarda, 4–6 ay ile 1–2 yıl içinde gerilemenin gözlendiği belirlenmiştir. Lakin bu olguların %10’u progrese olarak intraepitelyal lezyon haline geçmekte olup, bunların da %1’i invaziv kansere dönüşebilmektedir. Bu niçinle hastanın yıllık Pap smear takibi yaptırması gerekmektedir

HPV Enfeksiyonunda Korunma ve Așılar;

Profi laktik HPV aşıları primer enfeksiyona ve ondan sonrasındasına karşı korumaktadır. Bu aşıda gaye enfeksiyonun oluştuğu bölgede immun yanıt oluşturarak, oluşabilecek enfeksiyonu ve reenfeksiyonu önlemektir.

Kuadrivalan aşıya, Amerikan Besin ve İlaç Teşkilatı (FDA) tarafınca 2006 yılının Haziran ayında, adölesan periyottan itibaren kullanılması için onay vermiştir. Bu aşı, 2007 yılı nisan ayı prestiji ile ruhsat evresini tamamlayarak ülkemiz ilaç pazarında da yerini almıştır.

HPV 16 ve 18’e karşı koruyan bivalan aşı ise bilhassa servikal kanser ve prekürsör lezyonları engellemeye yöneliktir. Oluşan antikor titresi uzun müddet yüksek düzeylerde tutabilmektedir. Bu aşının adölesan devirden itibaren kullanılmasına FDA, 2009 Ekim ayında onay vermiştir.

Profilaktik gayeli antikor uyarıcı aşılar mevcut persistan enfeksiyonu elimine edemez.

Serviks kanserinin önlenebilmesi için, HPV aşılamasının 20 yaşından evvel uygulanması gerekmektedir.

Virüse maruz kalmış olan erişkinlerin aşılanmasının yararlı olup olamayacağı meçhuldür.

Sonuç ;

HPV bedenin doğal bağışıklık sistemlerinden uygun saklanan bir virüstür. Bu niçinle asıl değerli olan virüse karşı aşılanarak ondan korunmaktır. Aşılama programları Dünyada 9-26 yaş aralığında yapılmaktadır. Serviks kanseri önlenebilir kanserler içindedır ve bilinen en değerli tedbire yolu HPV aşılama programlarıdır.
 
Üst