Menisküs faydalanmaları hakkında merak edilenler

Bakec

New member
Menisküsler uyluk kemiği ve kaval kemiğinin eklem yüzeyleri içindeki boşluğu kısmen dolduran, yarım ay biçimindeki fibro-kıkırdak oluşumlardır. Bu oluşumlar eklemi, bütün hareketler sırasında stabilize eder ve içe dışa döndürme hareketi, ayrıyeten ayağı içe ve dışa yanlışsız açma ve kapama hareketinin sonlandırılmasını sağlar. bir daha menisküsler yük binen bölgenin yüz ölçümünü artırarak uyluk ve kaval kemiği içinde bir amortisör vazifesi görür ve ayrıyeten eklemin kayganlığını sağlarlar.

Menisküsler diz ekleminde tanımlandığı birinci senelerda “fonksiyonsuz kassal kalıntılar” olarak isimlendirilmiştir. Fakat sonrasındasındaki senelerda, diz ekleminin biyomekanik yapısı için epeyce kıymetli bir yapı taşı olduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Eklem ortasında ise kıkırdak yapıda, yarım aya benzeyen iç ve dış olmak üzere 2 tane menisküs vardır. Menisküslerin nazaranvleri yük binen bölge yüzölçümünü arttırma, yükü dağıtma, şokları emme, sağlamlığı arttırma ve kayganlığı sağlamakdır. Menisküsler Tibia üst yüzü olan platoyu derinleştirerek konkav çukurluk yaparlar. İç menisküs C formundadır, dış menisküs ise daha yuvarlak yapıdadır. Menisküslerin ön ve art uçları (boynuzları) tibia kemiğine geri kalan kısımları ise eklem kapsülüne yapışır.

Alt ekstremite spor faydalanmaları çoğunlukla diz bölgesinde oluşur. Diz faydalanmaları içerisinde ise birinci sırayı menüsküs faydalanmaları alır. Menüsküs faydalanmaları, erkek atletlerde 2.5 kat daha fazla oranda görülür. En sık görüldüğü periyot; erkelerde 31-40 yaş, bayanlarda 11-20 yaş aralığıdır. 60 yaş ve üstündeki bireylerde %60 oranında dejeneratif menüsküs yırtıkları görülür.
Menisküs faydalanmaları çabucak, çabucak bütün spor kollarında görülmekle bir arada bilhassa temas sporlarında görülme oranı daha fazladır. Dış menisküs faydalanmaları birden fazla vakit bağ faydalanmaları ile beraberdir. Bu kısmen dış yan bağa bağlı olmasından, kısmen de darbelerin birden fazla vakit dizin dış yanına isabet ederek kaval kemiğinin dışa hakikat dönmesine yol açmasından kaynaklanmaktadır. Hakikaten de dış menisküs faydalanmalarının sıklığı iç menisküs faydalanmalarının çabucak, çabucak beş katı kadar fazla çoğunlukla olmaktadır. Menisküs faydalanmaları birçok vakit diz ekleminin hareket zorlamalarına yol açan kuvvetler kararı oluşur. Ayağın ve alt bacağın uyluk kemiğine göre dışa yanlışsız dönmesi durumunda faydalanma en hayli dış menisküste oluşur. Buna karşılık ayağın ve alt bacağın içe gerçek dönmesi durumunda en kolay iç menisküs ziyan görür. Menisküs faydalanmaları ayrıyeten ayak ekleminin çok biçimde içe ve/veya dışa yanlışsız açılıp kapanması kararı da gelişebilir. Yaşlılarda menisküsler olağan beden hareketleri sırasında, mesela dizler çok büküldüğünde dış eklerin yol açtığı zayıflık niçiniyle ziyan nazaranbilir.

Menisküs faydalanmaları rastgele bir darbe kararıysa, yırtılma menisküs boyunca dikey olarak gelişir. Yaşlılarda ise yatay yırtıklar daha hayli görülür.


İÇ MENİSKÜS faydalanmaLARI BULGULARI

Hareket sırasında yahut daha sonrasında dizin içyan tarafında ağrı olması
Kilitlenme
Menisküs sıkıştırma testlerinde dizin iç tarafında ağrı olması
Bazan eklemde sıvı toplanması
Kuadriseps kasında zayıflama

DIŞ MENİSKÜS faydalanmaLARI BULGULARI

Hareket sırasında yahut daha sonrasında dizin dışyan tarafında ağrı olması. Biroldukca olayda ağrı belli müddet antrenman yaptıktan daha sonra ortaya çıkar.
Kilitlenme
Menisküs sıkıştırma testlerinde dizin dış tarafında ağrı olması
Kuadriseps kasında zayıflama

TEŞHİS
Teşhis fizik muayene ve Mr çekilmesi ile temalır.

TEDAVİ
Menisküs yırtılmalarında ligaman (bağ) faydalanmalarından farklı olarak acil tedavi gerekmez. bir süre beklenebilir. bu vakitte hastalara ekseriyetle kuvvet idmanları verilir ve hastalar bundan çok yarar görürler. Dizde takılma ve boşalma hissi olana kadar ameliyat gerekmeyebilir. Yırtık Artroskopi hem teşhis hem tedavi için kullanılır. Artroskopi ile ameliyatlar, ameliyat yeri küçük, ağrı ve şişliğin açık ameliyatlardan hayli daha az olması sebebi ile daha başarılıdır. Bütün spor faydalanmalarında olduğu üzere rehabilitasyona çabucak başlanmalıdır.
 
Üst