Penis Eğriliği

Bakec

New member
Penis eğriliği doğuştan olabileceği üzere daha sonradan da ortaya çıkabilir. Doğuştan olan eğrilikler ‘’konjenital penil kurvatur’’olarak isimlendirilir. Doğuştan olan eğriliklere idrar kanalı ağzının yanlış yere açılması olan hipospadias yahut epispadias eşlik edebilir. Bu durumda yapılacak olan düzeltme süreci yalnızca eğrilik için değil bununla birlikte işeme yapılan deliğin düzeltilmesi ve uygun yere taşınmasını da içerecektir.

daha sonradan ortaya çıkan ve ismine “peyronie hastalığı” denilen penis eğrilikleri ise ekseriyetle 40-60 yaş içinde görülür. sebebi tam olarak bilinmemektedir. Oluşum niçini ile farklı teoriler öne sürülse de hiç biri kesin kabul görmemiştir.

Konjenital penil kurvatür ergenlik periyodunda cerrahi olarak düzeltilir. Süreç ekseriyetle belden uyuşturma ile ameliyathane şartlarında yapılır. Ameliyat bir saatten kısa müddette sona erer.

Peyronie hastalığı ise akut ve kronik devir olmak üzere iki periyoda ayrılır. Akut devir hastalığın ekseriyetle birinci 6 aylık periyodunu kapsar ve birçok vakit ağrı ile beraberdir. Dokuda kalsiyumun biriktiği ve ağrının olmadığı lakin eğriliğin olduğu ve son halini aldığı devir ise kronik devirdir.

Tedavisi cerrahi ve cerrahi dışı (konservatif) tedavi olarak ikiye ayrılır. Konservatif tedaviler genel durumu cerrahiye uygun olmayan yahut cerrahiyi kabul etmeyen hastalarda uygulanmalıdır. Penil traksiyon ve vakum aletleri deformitenin giderilmesi ve penis uzatılması için kullanılmalıdır. Öbür tedaviler kaynaklar tarafınca önerilmez.

Cerrahi tedavi, hastalığın en az 3 aylık stabil devri daha sonrasında şayet cinsel ilgi deformiteden etkileniyorsa yapılmalıdır. Ağrılı devirde cerrahi tedavi hakikat bir seçenek değildir. Tedavidilk evvel penis uzunluğu, erektil işlev, eğriliğin derecesi ve hastanın beklentileri değerlendirilmelidir. Hasta cerrahi tedavi daha sonrası komplikasyonlar hakkında kâfi biçimde bilgi sahibi olmalıdır. Hastada hem de ilaç tedavisine karşılıksız erektil disfonsiyon (sertleşme sorunu) var ise penil protez implantasyonu yapılmalıdır.
 
Üst