Selim Prostat Büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi-BPH)

Bakec

New member
Temelinde prostatın büyümesi her yaşlanan erkekte gözlenen doğal bir müddetçtir. Nasıl saçlar beyazlar, yakını görmekte zorlanır yahut kemik ve eklemlerimizde güç ve esneklik kaybı olmaya başlarsa prostatımızda senelera büyümeyle karşılık verir. 60 yaştaki adamların yarısı, 85 yaştaki adamların ise %90’nında prostatın büyüdüğü tespit edilmiştir. sebebi hala tartışmalıdır. Hormonal istikrardaki değişimle oluştuğu tezi daha fazlaca kabul görmektedir.

Ama her büyüyen prostat sorun yaratacak diye bir kural yoktur. Bu biraz da prostatın idrar yolunu tesirler usulde büyüyüp büyümemesine bağlıdır. Büyümesi idrar yolunu etkiliyorsa idrar yapma sorunları şahısları çeşitli formlarda rahatsız edebilir ve tedavi gereksinimi doğabilir.

Prostat büyümesinin oluşturduğu alt üriner sistem sorunları erkekte erektil işlevlerin bozulmasına da sebep olabilir. Bu sorunlar ne kadar artarsa erektil işlevler o oranda bozulabilir.

Aslında prostat mesane çıkımında idrar kanalını çevreleyen bir salgı bezidir. Yaptığı en değerli iş spermlerin taşındığı sıvıya katkıda bulunmaktır. İşte prostat büyüdükçe çevrelediği idrar kanalını sıkıştırmaya başlayabilir. İdrar imal bozuklukları ile başlayan şikayetler mesanenin bozulması ve hatta ilerleyen devirlerde böbreklerin işlev kaybına kadar gidebilir.

Prostatın büyümesi prostat kanser riskini arttırmaz ancak büyümeyle kanser gelişimi bir prostatta tıpkı anda olabilir. Tahminen de en değerli fark hücrelerin geliştiği yerdir. Selim prostat büyümesinde hücrelerin büyümesi daha fazlaca prostatın iç kısmında iken kanser hücreleri prostatın daha epeyce dış kısmında büyür ve bu alandan öbür alanlara ayılım gösterir.

Her prostatı büyüyen kişiyi tedavi etmek gerekmez. Ancak bilhassa idrar üretim sorunu gelişen şahıslara uygulanabilecek fazlaca geniş yelpazede tedavi seçenekleri vardır:

Minimal İnvaziv Tedaviler:

Bu tedaviler ilaçlara nazaran daha fazla risk taşır ancak asıl cerrahi tedavilere nazaran daha az komplikasyon gözlenir. Isı yahut lazer güçleri ile prostatı küçültme maksadı taşırlar.

Isı ile ilgili usuller:

Transüretral Mikrodalga Termoterapi (TUMT)

Transüretral Radyofrekans İğne ile Prostat Ablasyonu (TUNA)


Lazer ile ilgili sistemler:

– Holmium Lazer Tedavisi

– İnterstisyel Lazer Koagülasyon


Prostatın çevrelediği idrar kanalı açık tutmak gayesiyle stent konulması başka bir minimal invaziv tedavi yoludur.

Cerrahi

Genel olarak üç tip cerrahi tedavi tekniği vardır:

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP): İdrar kanalından endoskop (kameralı cihaz) ile girilerek prostatın idrar kanalını kapatan iç kısmı traşlanarak çıkartılır. Transürtral Prostat İnsizyonu (TUIP): Endoskop sayesinde prostat dokusunu çıkarmak yerine kesme süreciyle rahatlatma gayesi taşır.

Açık Prostatektomi: Karı alt kesitinden yapılan kesi ile prost dokusu çıkartma sürecidir. Bugün daha hayli 80-100gr’ın üstündeki büyük prostta dokularını çıkartmak için kullanılmaktadır.
 
Üst