Sünnet

Bakec

New member
Sünnet, penis ucunu kaplayan derinin (preputium) cerrahi olarak çıkarılması sürecidir. Sünnet, eski vakit içinderdan beri dünyada en sık uygulanan cerrahi süreçlerden birisidir. Sünnetin uzun bir tarihi vardır ve günümüzde çeşitli dini, kültürel ve toplumsal bağlamların ayrılmaz bir parçası olmaya devam etmektedir. Mısır mezarlarından çıkarılan milattan önce 4000 senelerına ilişkin cesetler, sünnetin bu biçimdelarda da yapıldığına dair delil teşkil etmektedir. Mısır’da bulunan ergen erkek çocuklarının sünnetini gösteren altıncı hanedanlığa ilişkin bir rölyef (Resim1) (MÖ 2345-2180 kadar uzanır) birinci belgelenmiş sünnet uygulamasını yansıtır.

Ülkemizde ve dünyada, sünnet çoklukla dini ve klâsik niçinlerle uygulanır. Lakin birtakım tıbbi zorunluluklar yahut gözetici emellerle gerçekleştirilen sünnet süreçleri de vardır. Prosedür ayrıyeten şahsi hijyen yahut kollayıcı sıhhat bakımının bir modülüdür. Sünnetin cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı esirgeyici olduğunu bildiren çalışmaların yanısıra, penis kanserinin sünnet olmayan erkeklerde sünnet olan erkeklere kıyasla daha fazla görüldüğünü bildiren yayınlar mevcuttur.

Sünnetin vakit içindeması için farklı görüşler bulunmaktadır. Bilimsel açıdan sünnetin birinci 1 yıl ortasında idrar yolu enfeksiyonu riskini 10 kat azalttığı gösterilmiştir. Lakin birinci bir yıl ortasında, bilhassa idrar yolu enfeksiyon riski azaltılması gereken küme ise anne karnında yapılan ultrasonlarda böbrek ve/veya mesanesinde sorunu olan erkek çocuklardır. Bu çocuklar haricinde yenidoğan sünneti ailenin bir seçimidir. Sigmund Freud’ a göre çocukların psikososyal gelişim devirleri muhakkak evrelerden oluşur. Bunlar; oral dönem (0-1 yaş), anal dönem (1-3 yaş), fallik dönem (3-6 yaş), latens dönem (6-12 yaş) ve genital dönem (12-18 yaş)dir. Bu devirler ortasında fallik periyot sünnet vakit içindeması açısından önerilmeyen devirdir. Fallik dönemde çocuklar, cinsel kimliklerini keşfetmeye başlar ve kız-erkek ayrımı barizleşir. Fallik periyotta erkek çocukta pipisine ilgi en üst seviyededir. Bu dönemde yapılan sünnetin cinsel organının tamamını kaybetme endişesine yol açabileceği ve psikoseksüel gelişim açısından olumsuz tesirlere sahip olabileceği düşünülmektedir. Lakin bu görüş bilimsel olarak sağlam temellere oturtulamamış olup aksini söyleyen yayınlar da mevcuttur.

Sünnet her ne niçinle (dini,geleneksel, tıbbi) ya da hangi biçimde (lokal ya da genel anestezi) yapılıyor olursa olsun, sünnetin cerrahi bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Ameliyathane koşullarında sterilizasyon şartlarının sağlandığı uygun materyallerle yapılması gerekmektedir.
 
Üst