Realıze ne demek ?

celikci

Global Mod
Global Mod
Realize, farknda olmak, kavramak veya anlamak anlamna gelen Ingilizce bir kelimedir. Realize, bireysel veya toplumsal duzeyde bir eylem veya durumu yasamak veya hissetmek icin kullanlr. Bir konu hakknda farkndalk kazanmaya yonelik bircok calsma ve caba gerektirebilir.

Farkndalk Ne Demek?

Farkndalk, bir kisi veya topluluk tarafndan bir durum veya durumun alglanmas veya kavranmasdr. Farkndalk, uygun bir sekilde kavranmas gereken bilgileri ogrenmek, sunmak ve uygulamak icin gerekli olan caba ve calsmay icerir. Farkndalk, tum bilgileri kullanarak, gerekli bilgi ve becerileri ogrenmeye, uygulamaya ve gelistirmeye yonelik bir surectir.

Realizasyonun Faydalar

Realizasyon, kisisel gelisim ve kulturel konular hakknda bilgi sahibi olmak icin faydaldr. Kisisel gelisim konularnda farkndalk kazanmak, kisinin kendisinin ve cevresindeki insanlarn deneyim ve yasamlarnn anlaslmasna yardmc olur. Kulturel konularda farkndalk kazanmak, kisinin toplum ve kulturel dokuyu anlamasn saglar.

Realizasyonun Snrlar

Farkndalk, kisinin yasadg veya maruz kaldg durumu anlamasn saglar. Ancak, farkndalk snrldr ve kisinin kavrayamadg konulara iliskin bilgiye sahip olmas gerekir. Farkndalk, kisinin kendi kulturuyle veya diger kulturlerle etkilesimlerinde kullanlabilir, ancak kisi bu kulturlerin geleneklerine ve kurallarna tam olarak uymas gerekir. Ayrca, farkndalgn kullanlmasyla ilgili olarak, asrya kacmamak veya farkndalgn cok fazla kullanlmamas gerekir.
 
Üst