Yansır ne demek ?

celikci

Global Mod
Global Mod
Yansr, fizikte bir fenomeni ifade eder. Yansmann temel prensibi, gelen bir dalga veya snn bir yuzeyin etrafndan hareket etmesi ve yansyan dalga veya snn ayn yonde hareket etmesidir. Yansma, bazen dalgalarn ayn yone yonlendirilmesi olarak da bilinir. Yansma, fiziksel bir olay olarak bilinir ve ses, sk veya bir dalga yansr.

Fiziksel Nedenleri

Yansma, yuzeyden gelen dalgann, yuzeyin dogal yapsndan dolay, yonunun tersine hareket etmesi olarak tanmlanr. Yuzeyler, cok farkl olabilir. Bu, yansmann seklini etkiler. Yansma, genelde yuksek frekansl sk ve ses dalgalar icin dusunulur. Yuzeyler, birbirlerine yakn yuzeyler arasnda farkl sekiller olusturabilir. Bu, yansmann seklini etkiler.

Yansmann Kullanm

Yansma, cesitli alanlarda kullanlr. Yansma, ozellikle sk ve ses dalgalar icin onemlidir. Ayrca, radar, sonar veya farkl turlerdeki dalgalar icin de kullanlabilir. Yansma, ayn zamanda lazerlerin kullanm icin de onemlidir. Ayrca, yansma, isitme aygtlarnda, ozellikle kulaklarda ve diger duyu organlarnda kullanlr.

Sonuc

Yansma, fizikte bir fenomen olarak bilinir. Yansma, yuzeyden gelen dalgann, yuzeyin dogal yapsndan dolay, yonunun tersine hareket etmesi olarak tanmlanr. Yansma, cesitli alanlarda kullanlr. Yansma, sk ve ses dalgalar icin onemlidir ve lazerlerin kullanm icin de onemlidir. Ayrca, yansma, isitme aygtlarnda ve diger duyu organlarnda da kullanlr.
 
Üst